fbpx

Сумісність за датою народження. А у вас співпало?

Розiбратися з визначенням сумiсностi людей та перспективностi стосункiв нам допоможе нумеролог Надiя Добровольська.

— Вирахувати свiй нумерологiчний код дуже просто, — каже Надiя
Iванiвна. — Для цього слiд лише додати усi цифри повної дати
народження (день + мiсяць + рiк), якщо вийде двозначне число,
його цифри теж пiдсумувати, щоб отримати просте число — вiд 1 до
9.

Так само визначаємо код коханої людини. Наприклад, якщо людина
народилася 12 червня 1988 року (1+2+6+1+9+8+8 = 35, 3+5 = 8), її
кодом буде 8. I найкраще у неї складуться стосунки з тим, чиїм
кодом є двiйка.

Одиничка шукає дев’ятку

Для тих, чий нумерологiчний код — 1, iдеальним партнером буде
людина-“дев’ятка”. Вони доповнюють одне одного в усiх сферах, а
тому будуть у стосунках i друзями, i коханцями, i навiть
бiзнесовими партнерами.

“Дев’ятка” вносить свiжiсть у стосунки — новий погляд, новi iдеї, вона завжди в пошуку, а от “одиничка” знає, як усе це втiлити в життя.

Чудовi стосунки складуться в “одинички” та “сiмки”. Це буде
сповнена поваги й турботи любов-дружба. I нехай пристрастi мiж
ними не кипiтимуть, нiжнiсть може зберегтися на все життя. Будуть дуже
затишнi взаємини без “перетягування каната” в будь-який бiк.

У “двiйки” дуже тривалими й щасливими можуть стати стосунки з
“трiйкою” чи “четвiркою”. “Трiйка” буде у цiй парi “мотором”,
пiдбиватиме на пригоди й мандрiвки, а “двiйка” радiтиме, що
завдяки їй краще пiзнає свiт.

“Четвiрка” iз “двiйкою” вiдчує, що нарештi знайшла свою
половинку. Вони чудово розумiють i цiнують одне одного, однаково
прагнуть тривалих, глибоких взаємин, очiкують вiд партнера
вiдданостi i вiрностi.

Єдина проблема у їх коханнi — обидвоє
настiльки нерiшучi, що можуть все життя проходити один навколо
одного, але так i не признатися в почуттях…

“Двiйцi” можна пов’язувати долю i з “вiсiмкою”. Вона саме про
такого партнера мрiє: аби прийшов, узяв усе в свої руки, все
вирiшив та органiзував, а потiм — керував i тримав пiд
контролем. Ну а “вiсiмка” просто обожнює брати на себе
вiдповiдальнiсть.

Однак справдi iдеальною парою можна назвати “двiйку” та “шiстку”.
Повне взаєморозумiння, гармонiя, тепло, нiжнiсть,
взаємопiдтримка… Такi пари залишаються разом назавжди, i до
старостi зберiгають яскравiсть почуттiв.

Вiчне кохання може вдатися в “шiстки” iз “трiйкою”. Вони щедро
дiляться одне з одним душевним теплом, поважають i захоплюються
позитивними якостями партнера. Окрiм того, вони вмiють
закривати очi на негатив i в суперечках завжди досягають
порозумiння.

Iз “четвiркою” “шiстка” теж має чудовий емоцiйний контакт. Обоє
вiдповiдальнi, люблять порядок, бережливi. Їхнi стосунки —
щасливi та стабiльнi, а в шлюбi народжується багато дiтей.

Надзвичайно гармонiйнi взаємини у “трiйки” з “п’ятiркою”. Вони
розмовляють однiєю мовою i живуть одними iнтересами, розумiють
одне одного з пiвслова. Їм обом на радiсть мандрiвки, пригоди,
розваги, новi враження, i суперечки в них майже не виникають.

Чудово зiйдуться в пару i двi “п’ятiрки”. Їх усе об’єднує — i
спiльнi iнтереси, i нездоланне прагнення свободи. Головна умова
успiшностi їхнiх стосункiв — вiдкритiсть та вiдсутнiсть зобов’язань. Штамп у паспортi їх лякає. А от у цивiльному шлюбi можуть разом сто рокiв прожити, виховавши багато дiтей та онукiв.

Iдеальний партнер для “п’ятiрки” — “дев”ятка”. У них щодня —
нова пригода, нова мрiя… Не стосунки, а свято! Єдина загроза
для їхнього спiвiснування — небажання обох займатися прозаїчними
побутовими справами: заробляти грошi, варити їсти, прати…

“Шiстка” теж чудово зiйдеться з “дев’яткою”. Останнi бачать
сенс життя у коханнi, а першi постiйно вимагають його доказiв,
тож у парi буде задоволено i попит, i пропозицiю на нiжнi почуття
та справжню духовну близькiсть.

Чудовий партнер. У бiзнесi…

“Одиничкам” iз “вiсiмками” у парi довго протягнути не
вдасться. Вони ризикують допекти одне одному, вимагаючи доказiв
кохання. А якщо додати ревнивiсть “одинки” до постiйного пошуку
нових вражень i вiдчуттiв “вiсiмки”, отримаємо дуже поганi
прогнози для любовних стосункiв.

Натомiсть у бiзнесi вони
складуть чудовий союз. Обидва однаково сильнi, щоб потягнути
рiвнi партнерськi стосунки.

Порозумiються “одиницi” i з “трiйками”. Тут теж палка закоханiсть
має всi шанси перерости у мiцну дружбу, тож краще їм усе ж таки
створювати спiльний бiзнес-проект, анiж одружуватись. Творча
“трiйка” забезпечуватиме iдеї та натхнення, практична i вольова
“одинка” поставить усе на рацiональну основу i реалiзує.

“Трiйка” iз “четвiркою” теж складуть чудовий дiловий союз.
“Четвiрка” врiвноважена й обережна, “трiйка” — iмпульсивна й
активна. Iдеальне доповнення! А от у коханнi стосункам загрожує
непостiйнiсть “трiйки”.

Чудовий професiйний союз складається у “трiйки” також iз
“сiмкою”. Натомiсть любовнi чи дружнi взаємини їм “не свiтять”:
“сiмка” не терпить “тусовок”, вона потаємна i закрита, а
життєлюбну “трiйку” це просто вiдштовхує.

Iз “вiсiмкою” дiловi
стосунки — прекраснi, вони разом досягнуть успiху. А от для
кохання їм на двох забракне романтичностi, надто вже вони
дiловi…

“Сiмка” та “вiсiмка” можуть вiдкрити дуже успiшний бiзнес:
iдеалiстка “сiмка” забезпечить iдеї, практична “вiсiмка” одразу ж
їх втiлить. А от у коханнi в них нiчого не вдасться: свободолюбна
“сiмка” не витримає “диктатури” “вiсiмки”.

Щось схоже буде i у спiвпрацi “вiсiмки” i “дев’ятки”: вiд творчих здiбностей дуету — плани, вiд матерiальних — засоби й зусилля, спрямованi на їх реалiзацiю.

Двi “вiсiмки” — вiчнi суперники в усьому, чим би не займалися.
В умовах одного бiзнес-проекту це може призвести до суперуспiху.
А от в умовах сiм’ї може обернутися проблемами. Хоча, якщо
вiдмовляться вiд “конкурентної боротьби”, житимуть довго разом i
щасливо.

А от двi “дев’ятки” разом можуть хiба що фiлософствувати.
Заснувати товариство чи братство — це їхнє, i вони можуть стати
найкращими друзями, бо розумiють одне одного без слiв. Натомiсть
у коханнi їм не вистачить нiжностi й чуттєвої близькостi, тому
тут стосунки приреченi…

Готуйся до компромiсiв

Якщо “одиничка” вгамує свою “командирську” натуру, у неї
складуться дуже гармонiйнi стосунки з нiжною, турботливою,
тактовною “двiйкою”. “Двiйка” потребує опiки, схвалення i
похвали, i якщо вона отримає це вiд рiшучої i сильної “одинички”,
розiйдуться вони нескоро.

Схожi стосунки зав’язуються й мiж “шiсткою” та “одиничкою”.
“Шiстка” готова турбуватися про кохану людину, роздiляти усi її
захоплення, вгадувати бажання — словом, бути iдеальним
супутником життя.

I все у них буде добре, якщо “одиничка” не почне сприймати таке ставлення як само собою зрозумiле i не забуде про вдячнiсть. Щойно “шiстка” вiдчує, що її використовують, — пiде.

“Трiйка” та “дев’ятка” можуть довго прожити разом, якщо
поважатимуть незалежнiсть одне одного. Якщо обоє будуть вiльно
займатися найцiкавiшими для себе речами, зможуть розвиватися як
особистостi — то завжди залишатимуться одне для одного цiкавими
й непередбачуваними.

Якщо “четвiрка” та “сiмка” забудуть про потяг до романтики, вони
складуть чудову пару. Обоє стриманi, розсудливi, тож зможуть
у взаєминах сягнути порозумiння, спокою, радостi i згоди.

А от у стосунках iз “дев’яткою” запорука успiху для “четвiрки” —
якраз прагнення авантюр, захоплення оригiнальнiстю партнера.
Непередбачуванiсть “дев’ятки” може зачарувати консервативну
“четвiрку”, i цю пару довго втримуватиме разом якийсь невидимий
магнiт.

Дуже рiзнi “п’ятiрка” та “шiстка” теж можуть чудово порозумiтися,
якщо зрозумiють: одному потрiбна рiзноманiтнiсть i свобода,
другому — постiйнiсть та спокiй. “Шiстцi” важливо не прив’язувати
“п’ятiрку” до дому, а тiй слiд звернути увагу на почуття партнера.

У “п’ятiрки” та “сiмки” кохання виникає на грунтi спiльних
захоплень, їх часто зближують професiйнi стосунки. I хоча вони
рiзнi, можуть скласти чудову пару: “п’ятiрка” вiдкриє “сiмцi” зовнiшнiй свiт, а та навчить її розбиратися у свiтi внутрiшньому.

Доповнять одне одного i “вiсiмка” з “п’ятiркою”. Перша внесе у
взаємини авторитетнiсть, впевненiсть, а друга — пригоди й свiжiсть
емоцiй. Їх притягує одне до одного сeксуально, i єдина проблема
— обоє хочуть бути надто незалежними. Якщо зумiють подолати
власнi гордощi, довго будуть разом.

“Шiстки” швидко закохуються у своє “вiдображення”. Вони цiнують
дiм, сiм’ю, затишок i будуть разом дуже щасливi, якщо не замкнуться в тiсному родинному колi. Iнакше воно з часом здасться надто тiсним i стосунки можуть розiрватися.

“Шiстки” з “вiсiмками” — дуже рiзнi. Для перших головне — кохання,
взаєморозумiння, теплота у стосунках, для других — грошi,
налагоджений побут, матерiальнi статки. Вдалим може бути лише
союз чоловiка-“вiсiмки” i жiнки-“шiстки”: вона ним буде
захоплюватися, а вiн — забезпечуватиме сiм’ю.

Двi “сiмки” чудово одна одну розумiють, здатнi на “вiчну” дружбу.
Їм комфортно поруч, навiть якщо не говорять нi слова. А от зi
шлюбом виникають проблеми — надто вже кожен цiнує власну
незалежнiсть. Та якщо шлюб буде “гостьовим” i в кожного
залишиться своя територiя, кохання не згасне багато рокiв.

Буде вiйна!

— Двом “одиничкам” разом буде дуже непросто, — запевняє
нумеролог. — Нiхто не захоче поступатися iнiцiативою i першiстю,
нiхто не пiде першим на компромiс чи поступки. Не стосунки, а
справжня вiйна двох яскравих iндивiдуальностей, боротьба за
лiдерство й за те, щоб переробити партнера на свiй смак.

Надовго вони можуть залишитись лише в одному випадку: хтось iз них
вiдмовиться вiд свого “я”…

Воюватимуть “одиницi” i з “четвiрками”. Вони надто рiзнi:
“одиницi” постiйно в русi, не сидять без роботи, прагнуть нових
знань i вражень, а “четвiрки” — консерватори, вони бояться змiн,
їм потрiбне спокiйне, розмiрене життя за графiком. Їхнi ритми
абсолютно не збiгаються, тому такi стосунки довго не тривають.

А от iз “п’ятiркою” в “одинички” може бути шалене кохання з
першого погляду. Пристрасть поглине їх з головою, їм буде важко навiть
на хвилину розстатись. Але далi вони починають знищувати
одне одного: амбiтна “одиниця” прагне тотального контролю, а
“п’ятiрка” хоче на волю, геть iз золотої клiтки…

Любов до свободи завадить “п’ятiрцi” й у стосунках iз “двiйкою”.
Тiй насамперед потрiбнi стабiльнiсть, передбачуванiсть, мiцнi
взаємини, а легковажнiсть i непостiйнiсть “п’ятiрки” руйнують той
потяг, що моментально виникає мiж ними.

Щось подiбне вiдбувається мiж “дев’яткою” та “двiйкою”. Вони
притягуються, наче двi протилежностi, i одразу ж виникають
проблеми. “Дев’ятки” жити не можуть без бурхливого спiлкування, а
“двiйки” прагнуть спокiйних, мирних стосункiв. I сама думка про
зраду може стати для них катастрофiчною.

Двом “двiйкам” разом буде незатишно. Адже кожен прагне у
стосунках знайти насамперед пiдтримку, захист, заспокоєння… А
якщо жоден iз партнерiв не готовий бути сильним, виникають
проблеми, i пара врештi розпадається.

“Двiйцi” та “сiмцi” найкраще “залишитись друзями”. Адже в коханнi
все буде надто складно: “двiйки” вимагатимуть вiдвертостi,
“сiмки” вiдстоюватимуть свої таємницi i не виражатимуть почуттiв.
А без слiв кохання, без помiтного захоплення “двiйка” просто
в’яне й сохне.

А от двi “трiйки” стають найкращими друзями одразу. Говорити
можуть цiлими днями про все на свiтi й нiяк не наговоряться.
Однак для того, щоб побудувати тривалi стосунки у коханнi, їм не
вистачить постiйностi. “Трiйки” надто iмпульсивнi, їм потрiбен
хтось, що здатний їх втримувати вiд необдуманих вчинкiв.

“Четвiрки” ризикують одне одного… втомити. Вони одержимi
стабiльнiстю, бояться змiн. Самi не люблять вiдкриватися повнiстю, а вiд партнера вимагають звiту за кожен крок чи думку. Яка вже тут любов?

Iз “п’ятiрками” у них ситуацiя протилежна: партнер видаватиметься надто активним, метушливим i непередбачуваним.

“Четвiрцi” витримати це не до снаги: вона дуже довго мириться
навiть iз незначними змiнами, довго готується до чогось нового.
Де вже їм зрозумiти одне одного!

Боротьба за лiдерство руйнує стосунки “четвiрок” та “вiсiмок”:
вони чудово розумiють одне одного, адже обоє прагнуть знайти
“єдине кохання на все життя”, обоє нацiленi на успiх. Але нiхто
не хоче поступитися у змаганнi за першiсть у парi навiть заради
любовi…

“Шiстки” та “сiмки” нiяк не можуть порозумiтися. Першим потрiбно
постiйно бачити вiдгук на свої дiї та емоцiї, а другi — надто
потаємнi й закритi, аби це забезпечити. Однi люблять товариство,
iншi залюбки сидять наодинцi, “шiстки” живуть серцем, а “сiмки”
— розумом… Тож разом їм — надзвичайно складно!

Побут “з’їсть” усю любов мiж “сiмкою” та “дев’яткою”. У них
спiльнi iнтереси, їх вабить усе незвичне. Та якщо вдаряться обоє
у йогу чи медитацiї, то хто варитиме борщ i зароблятиме грошi?
Перша ж побутова проблема може розсварити їх назавжди.

Автор – Орися СИНИЦЯ

You cannot copy content of this page